Take IT Away Blog

Her finder du "take aways" omkring IT, så som IT-sikkerhed, Tips & Tricks, Office365, Cloud, Outsourcing og mere teknisk nørderi. God fornøjelse.

Alle artikler

Hvad er IT-outsourcing? (Fordele & ulemper, typer, eksempler)

Vil du gerne vide lidt mere om, hvad begrebet IT-outsourcing dækker over? Så er du havnet det rette sted. 

I dette indlæg dykker vi ned i:

Hvad er IT-outsourcing?

Gartner beskriver IT-outsourcing som "brugen af externe service providers til effektivt at levere IT-processer, applikationsservice og infrastrukturløsninger"(1). Alle typer af outsourcing har én ting til fælles: det involverer at hyre en tredje-part uden for din virksomhed til at tage sig af specifikke forretningsområder for dig.

Virksomheder i alle størrelsesordener benytter sig af outsourcing for i stedet at kunne skyde energien efter deres kerneforretning. På den måde kan de stadig få det bedste output inden for det outsourcede område, hvor de oftest ikke selv mestrer de krævede kompetencer.  

Ifølge statista forventes det, at tallene for outsourcing af IT-infrastrukturen i Danmark vil kravle opad i årene frem (2). Statistikken herunder viser omsæt-ningen på IT-infrastruktur i Danmark fra 2016-2021. I 2018 blev omsætningen indenfor dette område fremsat til en værdi på 1.434,9 millioner U.S. dollars. Markedet inden for netop IT-infrastruktur forventes at beløbe sig til omkring  1.546,2 millioner U.S. dollars i år 2021.Statistik: outsourcing i Danmark:

It-outsourcing statistik danmark

Mest uddelegerede IT-funktioner

Inden for netop IT-området er det meget almindeligt at få en tredjepart til at håndtere visse IT-funktioner. Oftest er det mere profitabelt end at ordne opga-verne selv. Derudover vil det oftest løfte kvaliteten af de IT-relaterede opgaver, når der er specialister på. For eksempel outsourcer virksomheder ofte datalag-ring, fordi det er billigere at få en tredjepart ind over, end det er at købe og vedligeholde sine egne dataopbevaringsfaciliteter.

De mest outsourced IT-funtioner inkluderer:

 • Webudvikling
 • Hosting
 • Software- og applikationsudvikling
 • Vedligehold af website og applikationer
 • Teknisk support
 • Udvikling og håndtering af databaser
 • Infrastruktur
 • Rådgivning 
Mest outsourced IT-funktioner globalt 2017 (3):

It ydelser outsourcet-1

Ifølge Statista, befinder applikationsudvikling og -vedligehold samt data-centre sig i toppen af statistikken. Og det kommer næppe som en overraskelse for de fleste af os. 

I midten finder vi IT-infrastruktur, servicedesk, netværk og systemintegrationer  som mellem 29-32% af virksomheder overlader til tredjeparter.   

Endelig siger 12% af de adspurgte virksomheder, at de overlader både IT-afdelingen samt BPO (business process outsourcing)til en ekstern leverandør. Ved BPO outsourcing står den eksterne leverandør for ansvaret omkring, hånd-tering samt administration af de udvalgte IT-processer. 

Endelig vælger 6% at uddelegere knowledge-based work (KPO) til tredje-parter.  

Før vi går videre, vil jeg lige dele lidt interessant information med dig. 

IT-branchen er den industri, der fyrer flest CEO's

IT-industri fyrer flest CEO

Ifølge ovenstående statistik (4), var IT-industrien den industri med flest fyrede direktører i Vesteuropa i 2016. Måske skyldes det, at i netop denne branche er det alfa og omega at være helt oppe på beatet og at kunne levere "varen", da IT er selve forretningsgrundlaget for rigtig mange andre industrier. Hvis din IT ikke fungerer, vil du så kunne køre din forretning? 

 

Hvorfor hyrer virksomheder andre til deres IT?

Hvad nøjagtig får virksomheder til at hyre folk, der arbejder for en anden organisation? Hvorfor outsourcer virksomheder opgaver eller hele områder? Her får du de mest gængse grunde:

hvad er outsourcing-2-01 I en global undersøgelse fra 2016 undersøgte Deloitte, hvilke grunde, virksomheder har til at outsource (5). I toppen finder vi ikke overraskende reducering af omkostninger og fokus på kerneforretningen, som de typiske grunde til at overlade ansvaret på visse opgaver til tredjeparter. Stærkt forfulgt at kapacitetsproblemer. I midten kommer grunde som at det forøger kvaliteten af servicen, at det er kritisk for forretningsbehovene og at det giver adgang til intellektuelle ressourcer. Endelig svarede virksomhederne, at uddelegeringen også bliver valgt, fordi det driver bredere transformeringer. 
hvad er outsourcing-2-02Samtidig viser en anden undersøgelse fra 2017 af A.T. Kearney Global Services Location Index, at outsourcing af high-level jobs stiger, med kreative opgaver, der ikke kan automatiseres(6).  

outsourcing_af_jobsI takt med at mange forretningsprocesser overtages af automatiserede processer, stiger især outsourcing af IT-forretningsprocesser. Da automatisering stadig er relativt nyt for mange virksomheder, skal processerne monitoreres tæt. Og det skaber flere jobs omkring de komplekse processer. Det kræver mandskab med høje kvalifikationer til at håndterer og forbedre teknologien. 

 

Fordele og ulemper ved it-outsourcing

Som med alt andet er der både fordele og ulemper ved at outsource opgaver. Det gælder også på IT-området. 

Lad os lægge ud med ulemperne: 

 

VPN & Networking services-1

Ulemper:

 

 • Forskellige arbejdsprocesser. Med en tredjepart, der ikke opererer fysisk fra din lokation, kan der være forskellige arbejdsprocesser, som lige skal koordineres. 
 • Tidsforskel. Vælger du at bruge en partner, der ikke befinder sig i lille Danmark, skal du være opmærksom på tidsforskellen. I værste tilfælde kan tidsforskellen hæmme kommunikationflowet mellem dig og din outsourcingpartner. 
 • Sprogbarrierer. Vælger du at sende dine IT-opgaver over oceanet til f.eks. udviklere i Indien, kan sprogbarrierer munde ud i miskommunika-tion og spildte anstrengelser. 
 • Stor afstand. Nogen gange er det bare mest optimalt at sætte sig ned face-to-face over for sin partner og få styr på tingene. Stor afstand imellem dig og tredjeparten kan ende med at blive en bekostelig og langsommelig affære.
 • Dataopbevaring. Vælger du at oursource til udlandet skal du være opmærksom på, hvor din partner opbevarer data. Er det indenfor eller udenfor EU? Og lever leverandøren op til persondataforordningen (GDPR)? Dette gælder især, hvis du vælger en leveradør udenfor EU, hvor standarden for dataopbevaring er anderledes og kan være mindre streng end indenfor EU. 

Du kan altid finde ulemper ved at overlade arbejdsopgaver til en tredjepart. Men heldigvis fylder paletten af fordele langt mere end udfordringerne. 

 Artboard 28-1

Fordele:

 

Her får du 9 fordele ved at bruge ekstern arbejdskraft til at løse dine IT-opgaver: 

 • Adgang til færdigheder og ekspertviden, du ikke har inhouse. Du har ikke ressourcerne til at løse alle opgaver som supermand, desværre. Hvis de interne ressourcer er knappe, er det en kæmpe fordel at kunne hente ekspertviden hos en tredjepart. IT-området udvikler sig med lynets hast, og det er vigtigt at være up-to-beat med udviklingen. Derfor er det en stor fordel at have en samarbejdspartner, der har IT-området som sin  kernekompetence
 • Bedre udnyttelse af interne ressourcer. Ved at uddelegere noget af din forretning til en tredjepart frigiver du tid internt til, at dine ansatte kan fokusere på opgaver, hvor deres evner kommer bedre i spil. Ikke alene løfter det din kerneforretning, det giver dig også et bedre IT-grundlag at føre forretning ud fra. 
 • Forbedret forretnings- og kundefokus. Ved at fjerne arbejdsopgaver uden for jeres spidskompetenceområde kan I koncentrere jer 100% om jeres forretning og kunder. 
 • Reducerede omkostninger. Oftest kan en investering i outsourcing betyde sparede penge. Det lyder helt tosset, men på grund af de lavere omkostninger til internt personale samt optimering af selve udførelsen af arbejdet, kan outsourcing oftest godt betale sig. En ekspert på området vil oftest kunne udføre arbejdet hurtigere end en, som ikke sidder med  hånden nede i IT-kagedåsen på daglig basis. 
 • Optimering af IT-sikkerheden. Der sker konstant nyt på IT-sikkerhedsom-rådet og det er nærmest umuligt at følge med, hvis det ikke er ens kerne-område. Ved at hyre en IT-sikkerhedsspecialist ind fra sidelinjen får I optimeret jeres sikkerhed og tilpasset jeres behov. IT-outsourcingfirmaer lever af at levere sikkerhed og derfor er sikkerheden toppen af poppen med topbeskyttede serverrum, de bedste firewalls, 24/7 overvågning samt sikkerhedsgodkendt personale. 
 • Accelererede forretningsprocesser. Når du ikke længere spilder tid på tidskrævende dagligdags IT-processer, har du mulighed for at rykke hurtigere fremad med dine kerneydelser. Samtidig vil du hurtigere kunne få implementeret de nye IT-ydelser, da outsourcingpartneren formodentlig kan gøre det i søvne og ved, hvad der skal til for at komme hurtigt og godt i mål. 
 • Agil skalering i forhold til behov. I forlængelse af ovenstående, har du hos en tredjepartner mulighed for at skrue op og ned for ressourcerne alt efter dine behov. Når din virksomhed vækster, kan du nemt tilkøbe flere ydelser, mere kapacitet, samt flere servere, domæner, licenser eller brugeradgange. Eller du kan skrue op for kapaciteten på Black Friday eller op til julehandlen og ned igen, når det ræs er ovre. 
 • Bedre drift. Stabil IT-understøttelse er et vigtigt element for de økono-miske resultater for alle virksomheder. Ved at lade en troværdig tredjepart stå for din IT slipper du for en besværlig og ressourcetung opgave med at opretholde et højt driftsniveau. En IT-partner, der ikke laver andet, kan sørge for optimal drift 24/7 med overvågning af både ressourcebehov, fejlhændelser og angreb. 
 • Økonomisk overblik. IT-omkostninger kan hurtigt løbe løbsk, hvis I ikke har helt styr på, hvad I skal investere i samt vedligeholde. Med den rette serviceaftale får du økonomisk forudsigelighed og kender dine faste udgifter. 

Ifølge en global undersøgelse foretaget af Deloitte i 2016 er hele 78% af virksomheder positive omkring deres relation med outsourcing-partneren (4).

 

positiv

Typer af outsourcing

Du kan enten outsource opgaver til en person eller virksomhed lige rundt om hjørnet eller vælge at flytte den del af forretningen om på den anden side af jorden. Outsourcing er en paraplyterm, der omfatter flere undertermer. Lad os tage et kort kig på de forskellige undertermer. 

Offshore outsourcing betyder at outsource IT services til en fjern lokation med mere end 5-6 timers tidsforskel. Det gør virksomheder f.eks. for at opnå en billigere timepris eller for at kunne udføre kontinuerlige opdateringer på systemet, der kræver bemanding 24/7. 

Eksempel: En dansk virksomhed hyrer en udvikler i Indien.

Nearshore outsourcing dækker over stort set det samme som offshore, men er dog fysisk placeret tættere på din egen lokation - som regel indenfor den samme tidszone eller kun med et par timers forskel. 

Eksempel: En dansk virksomhed hyrer en udvikler i polen.

Onshoring (homeshoring) henviser til outsourcing inden for sit eget lands grænser. 

Eksempel: En dansk virksomhed hyrer IT-sikkerhedseksperter i Danmark. 

Endelig er der multisourcing som dækker over det at outsource til forskellige leverandører. 

Eksempel: Et Svensk firma har sine primære opgaver i Stockholm. Nogen gange hyrer de et designfirma i Malmø. Firmaet i Stockholm får et projekt ind, der kræver kompetencer, de ikke har in-house. Derfor hyrer de udviklere i Ukraine. 

 

Ja, ja søster lagkage, godt med alle de termer, men hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vælger at uddelegere min IT til en tredjepart?

 

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Stil dig selv spørgsmålet:

Kan din virksomhed eksistere i dag og ikke mindst udvikle sig, hvis jeres IT ikke spiller 100%? 

Hvis jeres IT ikke fungerer optimalt, kan det give mange bump på vejen, som sætter grimme spor ud i din forretning. 

Fungerer I godt sammen?

Netop derfor er det essentielt, at du har et bomstærkt bånd med din nye IT-partner. Er det en partner, du kan stole på? En der er med dig hele vejen, og som sætter dine forretningsbehov før cool mammon? For at kunne løfte din IT til nye højder, er det vigtigt med et godt partnerskab, hvor din partner forstår din forretning og dine behov. 

 

Hvornår har du behov for kontakt?

Inden du vælger en ekstern levereandør, så skal du overveje, hvor ofte (og på hvilke tidspunkter), du forventer at kunne komme i kontakt med partneren. Har din virksomhed behov for opgaver, der skal løses her og nu eller er det OK, at partneren sidder i en anden tidszone og først kan svare om 6 timer eller dagen efter? Husk også at tage stilling til uforudsete ting, så som nedbrud, der kan lægge hele din virksomhed ned. Kan du vente 6 timer på at få kontakt til din udenlandske leverandør eller har du behov for en løsning nu og her? 

 

Er forventningerne afstemt?

En af de vigtigste punkter inden valg af outsourcingpartner er, ligesom ved valg af så meget andet i livet, forventningsafstemning. Sørg for at snakke behov, ydelser og forventninger godt igennem inden opstart. Hvilke ydelser og services dækker partnerens Service Level Agreement? Hvad er inkluderet i prisen og hvad kan du forvente, der ligger udover den faste aftale? 

Der er ikke noget værre end uoverensstemmelser, som kunne være undgået hvis forventningerne havde været bedre afstemt på forhånd. 

 

Hvordan opbevarer tredjeparten data?

Efter GDPR er det desværre ikke til at komme uden om dataopbevaring. Når du vælger en outsourcingpartner, så undersøg, om de opbevarer data i overensstemmelse med persondataforordningen. Det gælder især, hvis du vælger virksomheder udenfor EU, hvor reglerne til dataopbevaring kan være markant anderledes end i DK. 

Måske denne e-bog også er interessant for dig? 

 

Værgo: Gratis e-bog: 56 tips til databeskyttelse

56 databeskyttelsestip mockup 

Relaterede artikler

Hostnordic solgt til team.blue og IT Relation

Hostnordic solgt til team.blue og IT Relation Med baggrund i ønsket om at udvikle vores virksomhed med flere ressourcer og kompetencer er det med stolthed, at vi kan fortælle at Hostnordics outsourcing-enhed fremover bliver en del af IT-virksomheden IT Relation samt at Hostnordics hostingforretning bliver en del af hostingvirksomheden team.blue.

Hvad er IT-outsourcing? (Fordele & ulemper, typer, eksempler)

Vil du gerne vide lidt mere om, hvad begrebet IT-outsourcing dækker over? Så er du havnet det rette sted.  I dette indlæg dykker vi ned i: Hvad er IT-outsourcing Statistik: outsourcing i Danmark  Mest uddelegerede IT-funktioner Hvorfor hyrer virksomheder andre til deres IT? Ulemper  Fordele Typer af outsourcing Hvad skal jeg være opmærksom på? Hvad er IT-outsourcing? Gartner beskriver IT-outsourcing som "brugen af externe service providers til effektivt at levere IT-processer, applikationsservice og infrastrukturløsninger"(1). Alle typer af outsourcing har én ting til fælles: det involverer at hyre en tredje-part uden for din virksomhed til at tage sig af specifikke forretningsområder for dig. Virksomheder i alle størrelsesordener benytter sig af outsourcing for i stedet at kunne skyde energien efter deres kerneforretning. På den måde kan de stadig få det bedste output inden for det outsourcede område, hvor de oftest ikke selv mestrer de krævede kompetencer.   Ifølge statista forventes det, at tallene for outsourcing af IT-infrastrukturen i Danmark vil kravle opad i årene frem (2). Statistikken herunder viser omsæt-ningen på IT-infrastruktur i Danmark fra 2016-2021. I 2018 blev omsætningen indenfor dette område fremsat til en værdi på 1.434,9 millioner U.S. dollars. Markedet inden for netop IT-infrastruktur forventes at beløbe sig til omkring  1.546,2 millioner U.S. dollars i år 2021.Statistik: outsourcing i Danmark:

Hvad gør en hacker? (Hop med ind i hackerens 5 angrebsfaser)

Hackerangreb sker desværre oftere og oftere.  Faktisk har to ud af tre virksomheder været udsat for hackerangreb eller anden form for IT-angreb i løbet af 2017. Det viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv (1). Angrebene kan være alt lige fra  at stjæle informationer at lukke sider eller tjenester ned at fastlåse data for at få løsepenge I hvert 8. angreb har det ikke været muligt at stoppe hackeren.  Skræmmende, ikke sandt?   For bedre at kunne forstå og stoppe hackerne har vi derfor stillet os selv spørgsmålet:  Hvordan arbejder en hacker? Hvad gør  en hacker helt konkret, når vedkommende angriber os?  For at få svar på de spørgsmål har vi allieret os med en, der kommer så tæt på en hacker, som muligt - nemlig en af Danmarks bedste IT-sikkerhedseksperter; Kim Elgaard, Certified Ethical Hacker fra Arrow ECS Denmark A/S.