Applikationer

Få dine applikationer til at tale sammen

I enhver virksomhed anvendes der dagligt mange forskellige applikationer, som udgør de værktøjer der tilsammen driver virksomheden. Flere og flere programmer skal i dag tale sammen og er gensidigt afhængige af hinanden.

Lagersystemet er eksempelvis koblet sammen med virksomheden økonomisystem, som igen afgiver input til hjemmeside og CRM systemet.

Hostnordic kender vigtigheden af, at flere applikationer kan tale sammen, og vores store erfaring med adskillige interessenter, der alle har en fælles kunde, har givet os en position som SPOC – Single Point of Contact for flere kunder.

Det betyder med andre ord, at vores kunder får én kontaktflade til deres samlede IT, hvor Hostnordic sørger for både sagshåndtering og opfølgning på de spørgsmål og opgaver, som kunden måtte have.

Vi sikrer herved, at eventuelle ændringer ikke influerer negativt på andre dele af kundens IT løsning, og at processen mellem de forskellige leverandører faciliteres med mindst mulig gene for brugerne og med fokus på økonomien under hele processen.

Der kan være tale om standardapplikationer som f.eks. Microsoft Office, Microsoft Outlook eller lignende, men der kan også være tale om specialudviklet software.

Uanset hvilke type applikationer I anvender, kan Hostnordic hjælpe jer med support på dette, enten gennem vores egen serviceafdeling eller gennem en 3.parts leverandør.

Vi tilbyder gerne en grundig gennemgang af jeres IT infrastruktur, sikkerhed, licenser og applikationer. Der er i langt de fleste tilfælde mulighed for at spare penge, finde programmer der kan lette hverdagen markant og/eller forbedre performance og sikkerhed. Efter endt IT audit vil vi komme med anbefalinger til mulige ændringer og tiltag samt udpege de partnere,der kan løse opgaven bedst muligt.

..................................................................................

Book et uforpligtende møde og hør mere om vores applikationer og applikationservices


Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Firmanavn 
Navn* 
Telefon* 
E-mail* 
Kommentarer